DATARE.TOP
Recommended Services
Supported Scripts
WordPress
Hubspot
Joomla
Drupal
Wix
Shopify
Magento
Typeo3

Khi bạn nhập 1 số bất kỳ vào cell và muốn con số đó tự động định dạng phần trăm (%), ví dụ nhập vào 75 thì sẽ được chuyển thành 75% hoặc khi bạn nhập vào là 0.75 thì cũng sẽ được chuyển thành 75 %, bạn có thể làm như sau:

Đầu tiên, bạn chọn cell muốn định dạng, sau đó, chọn Menu Format và tiến hành chọn Format Cells… như hình bên dưới:

dinh-dang-phan-tram-trong-excel-2

Tiếp theo, bạn sẽ thấy xuất hiện hiện một cửa sổ Format Cells, lúc này chọn tab có tên là Numbers và chọn Percentage. Cuối cùng là nhấn OK để hoàn tất định dạng phần trăm (%) trong Excel.

dinh-dang-phan-tram-trong-excel

Như vậy, Đào tạo Bình Dương đã giúp bạn có thêm một thủ thuật hay bỏ túi để thao tác trên Excel đơn giản và nhanh hơn. Nếu bạn muốn tím hiểu thêm nhiều thủ thuật hay hơn nữa, hãy đăng ký Tin học A Văn phòng của chúng tôi.

Share this Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *